Kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực Giám sát về công tác quản lý xây dựng cơ bản năm 2015, 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 11/KH-HĐND
Ngày ban hành 13/10/2017
Ngày hiệu lực 13/10/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực Giám sát về công tác quản lý xây dựng cơ bản năm 2015, 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài Chính - kế hoạch
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Tải về

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Mỹ - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Mỹ - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanammy.ntc@namdinh.gov.vn