Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Số ký hiệu văn bản 123/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/11/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Trích yếu nội dung Nghị định của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Mỹ - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Mỹ - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanammy.ntc@namdinh.gov.vn