Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 478-TB/HU 11/05/2018 Thông báo kết luận tại hội nghị ban thường vụ huyện ủy họp ngày 11 tháng 5 năm 2018 Tải về
Số 72-TB/UBKTHU 09/05/2018 Thông báo kết luận của UBKTHU tại kỳ họp tháng 5 năm 2018 Tải về
254/TB - UBND 08/05/2018 Thông báo danh sách cán bộ xã, thị trấn quản trị trang thông tin điện tử xã, thị trấn Tải về
Số 352/QĐ-UBND 03/05/2018 Quyết Định về việc điều chỉnh bổ xung tiêu chí khu dân cư văn hóa hóa nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 Tải về
Số 14-TT/HU 02/05/2018 Thông tri của Huyện uỷ v/v lãnh đạo Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trực lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 Tải về
Số 04/QĐi - HU 27/04/2018 Quy định về nhiệm vụ quyền hạn của các đồng chí ủy vên ban thường vụ huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách Đảng bộ xã, thị trấn trực thuộc huyện Tải về
15 19/04/2018 Lịch tiếp công dân năm 2018 của HĐND xã khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Số 471-TB/HU 16/04/2018 Thông báo kết luận tại hội nghị ban thường vụ huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung khác Tải về
Số 469-TB/HU 16/04/2018 Thông báo kết luận tại hội nghị ban thường vụ huyện ủy về công tác môi trường theo yêu cầu của tiêu chí nông thôn mới Tải về
Số: 24/2018/NQ-HĐND 23/01/2018 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xã năm 2018 Tải về
123

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Mỹ - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Mỹ - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanammy.ntc@namdinh.gov.vn